Bybel - Afrikaans Bible - [version: 1953]

Kies 'n boek van die Bybel in Afrikaans taal


Die Ou Testament - Old Testament

Die Nuwe Testament - New Testament