IBhayibheli

Zulu Bible - [1959]

Sicela ukhethe incwadi eBhayibhelini eNgcwele ngolimi LwesiZulu


iTestamente elisha -N. T.